Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

Št. 410-202/2009 Ob-4542/09 , Stran 1616
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Mala južna 2009« v Občini Ilirska Bistrica. Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 1.500,00 evrov. Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica. Rok za izvedbo prireditve je v času med 15. 8. 2009 in 31. 8. 2009. Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si). Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Mala južna 2009«. Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele do petka, dne 3. 7. 2009, do 9. ure, po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje levo. Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo v petek, dne 3. 7. 2009, ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo. Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/714-13-61, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

AAA Zlata odličnost