Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

SV 908/2009 Ob-4296/09 , Stran 1490
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 908/2009 z dne 25. 5. 2009, sta poslovni prostor (salon, skladišče, hodnik) v pritličju, v skupni izmeri 106 m2 ter kletni prostor (klet št. 1, 2, 3 in 4), v skupni izmeri 85,20 m2, v stanovanjsko-poslovni stavbi Partizanska cesta 11, Maribor, ki stoji na parc. št. 1205/1 k.o. Maribor-Grad, last Ćamili Alinafija, stanujočega Lucijin breg 39, 2351 Kamnica, na temelju prodajne pogodbe z dne 5. 5. 2009, zastavljena v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 160.000,00 EUR s pp.