Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

SV 412/09 Ob-4293/09 , Stran 1490
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju terjatve, opr. št. SV 412/09 z dne 29. 5. 2009, je bila nepremičnina enosobno stanovanje številka 13, v izmeri 31,95 m2, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Ulica Franca Mlakarja 16 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1546/6, k.o. Dravlje, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 4. 2009, last zastavitelja Hasana Pajazetovića, iz Ljubljane, Tržaška cesta 268, zastavljena v korist upnika Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, matična št. 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.800,00 EUR s pp.