Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

SV 683/09 Ob-4292/09 , Stran 1490
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 683/09 z dne 29. 5. 2009, je podstrešno stanovanje št. 24 v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, z naslovom Cesta 1. maja 1, Kranj, z ident. številko stavbe 1, ki stoji na parc. št. 157/1 k.o. Huje, last zastaviteljev Uroša Zemljiča, Ulica Slavka Gruma 10, Novo mesto in Nevene Petan, Britof 120, Kranj, vsakega do 1, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 25. 5. 2009 s prodajalcema Milico Soklič in Borisom Sokličem, oba stan. Cesta 1. maja 1, Kranj, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 107.500,00 EUR, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 6-mesečnega Euribor-ja in obrestne marže v višini 3,00% p.a., z odplačilom kredita v 360 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 31. 5. 2039.