Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

SV 506/2009 Ob-4235/09 , Stran 1490
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 506/2009 z dne 28. 5. 2009 je enosobno stanovanje, v skupni izmeri 50,56 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ob železnici 008, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 880, pripisani k zemljiškoknjižnemu vložku številka 1266, katastrska občina Tabor, in je last Milene Radolič, EMŠO2801964505292, stanujoče Ob železnici 008, 2000 Maribor, do celote, na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe z dne 9. 6. 1995, sklenjene med Stergar Alfonzom kot prodajalcem in Radolič Mileno kot kupko, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 60.000,00 EUR s pp.