Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

SV 664/09 Ob-4201/09 , Stran 1490
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 664/09 z dne 27. 5. 2009, je trisobno stanovanje, v izmeri 79,50 m2, v mansardi, levo od stopnic v stanovanjski stavbi, na naslovu Župančičeva ulica 21, ki stoji na parc. št. 61/10 k.o. Huje, last zastaviteljev Aleša Dolinarja, Ulica Juleta Gabrovška 34, Kranj in Anje Vidic, Savska cesta 2, Kranj, vsakega do 1, na temelju prodajne pogodbe z dne 29. 4. 2009, sklenjene s prodajalcem Zlatkom Tratnikom, Ulica bratov Učakar 70, Ljubljana, zastavljeno v korist upnika Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR, z letno obrestno mero: 3-mesečni Euribor in pribitek 2,250%, z odplačilom kredita v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade dne 1. 5. 2034.