Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Ob-4227/09 , Stran 1474
Direktor družbe Bitermo, d.o.o., Lucija, Liminjanska cesta 115, 6230 Portorož – Portorose (v nadaljevanju: Bitermo) na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo: 1. Dne 1. 6. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru predložen Delitveni načrt družbe Bitermo. 2. Na sedežu družbe Bitermo je od objave tega obvestila do dneva skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju k delitvi, vsak delovnik med 10. do 12. uro, na vpogled: – Delitveni načrt družbe Bitermo, – letno poročilo družbe Bitermo za zadnja tri leta. 3. Družba bo družbeniku, upniku, svetu delavcev ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz prejšnjega odstavka. 4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo direktor družbe Bitermo razložil Delitveni načrt, prav tako pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave Delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje.