Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Ob-4203/09 , Stran 1474
Likvidacijski upravitelj družbe Sora Medvode d.d. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom: 1. Skupščina družbe Sora Medvode d.d., Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode je dne 24. 4. 2009 sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana družba Facig, d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje, ki ga zastopa izvršni direktor Franc Gajšek. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2009/11702 z dne 12. 5. 2009 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Sora Medvode d.d. – v likvidaciji. 4. Upniki družbe Sora Medvode d.d. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža družbe Sora Medvode d.d. – v likvidaciji, Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Sora Medvode d.d. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.

AAA Zlata odličnost