Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 1-199/09 Ob-4257/09 , Stran 1460
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana objavlja prosto delovno mesto direktorja Zavoda. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – univerzitetna izobrazba farmacevtske, medicinske, ekonomske ali pravne smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji, – nekaznovanost. Kandidati morajo imeti organizacijske sposobnosti ter sposobnost predstavljati Zavod v nacionalnem in mednarodnem merilu. Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta. Začetek dela: skladno s sklepom o imenovanju in skladno s soglasjem Vlade RS k imenovanju. Pisne prijave z življenjepisom, vizijo razvoja in dela Zavoda, z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana, Šlajmerjeva 6, z obvezno oznako »Razpis – direktor« na ovojnici. Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.