Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Ob-4231/09 , Stran 1460
Javni raziskovalni zavod Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, na podlagi sklepa Upravnega odbora NIB in v skladu z določili 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda (Uradni list RS, št. 16/94, 3/98, 65/99, 13/03, 84/05, 11/06 in 14/07) objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja (M/Ž) javnega raziskovalnega zavoda. Kandidat mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, predpisanih v 34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05 in 112/07), še naslednje: – da je doktor znanosti, – da ima znanja in sposobnosti, ki omogočajo izvajanje funkcije strokovnega vodje Nacionalnega inštituta za biologijo; – da ima izpolnjene pogoje za izvolitev v znanstveni naziv vsaj “višji znanstveni sodelavec”, – da ima najmanj pet let izkušenj na vodilnem delovnem mestu, – da zna vsaj en svetovni jezik. Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program dela za mandatno obdobje 2010–2014. Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas. Kandidat bo imenovan s pogojem, da na njegovo imenovanje poda soglasje Vlada Republike Slovenije. Kandidati naj pošljejo svoje prijave, z dokazili o izpolnjevanju pogojev, na naslov: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Za razpis direktorja NIB”. Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa.