Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 74-2009 Ob-4214/09 , Stran 1460
Svet Mestne knjižnice Grosuplje na podlagi 10. in 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje (Uradni list RS, št. 13/04, 39/07, 66/08) razpisuje delovno mesto direktorja Mestne knjižnice Grosuplje. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne, organizacijske ali druge ustrezne smeri, – bibliotekarski izpit, – pet let delovnih izkušenj po opravljenem bibliotekarskem izpitu na področju knjižničarstva, – znanje enega svetovnega jezika, – organizacijske in vodstvene sposobnosti. Kandidati za direktorja morajo v prijavi na razpis predložiti razvojni program zavoda. Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Kandidati naj pošljejo ponudbe v osmih dneh po objavi na naslov: Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje, s pripisom „Za svet knjižnice – razpis“. Kandidati bodo o izboru obveščeni v osmih dneh po sklepu sveta knjižnice.