Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

SV 270/2009 Ob-3289/09 , Stran 1000
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarja Edvarda Sivca iz Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr.št. SV-270/2009 z dne 20. 4. 2009, je stanovanje v izmeri 76,41 m2, na naslovu Kot 86, 5230 Bovec, ki stoji na parc. št. 952 iz vl. št. 763 k.o. Bovec, z identifikacijsko št. 2207-479-4, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000,00 EUR s pripadki.