Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Ob-3240/09 , Stran 996
Družba Jadran d.d. Sežana, Partizanska cesta 69, 6210 Sežana, v skladu s 532. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in 10. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) objavlja obvestilo o pomembnem deležu: 1. Družba Poteza naložbe d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, nas je na podlagi 532. člena Zakona o gospodarskih družbah, 10. člena Zakona o prevzemih in 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvestila, da je na dan 15. 4. 2009 odsvojila 126.106 (76,29%) delnic z glasovalno pravico izdajatelja Jadran d.d. Sežana, z oznako JASG in da po navedeni odsvojitvi nima več delnic izdajatelja Jadran d.d. Sežana. 2. Družba Topro d.o.o., Partizanska cesta 69, 6210 Sežana, nas je na podlagi 532. člena Zakona o gospodarskih družbah, 10. člena Zakona o prevzemih in 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvestila, da je na dan 15. 4. 2009 pridobila 126.106 (76,29%) delnic z glasovalno pravico izdajatelja Jadran d.d. Sežana, z oznako JASG in da ima po prisvojitvi 160.542 (97,12%) delnic izdajatelja Jadran d.d. Sežana. Kupec družba Topro d.o.o., Partizanska cesta 69, 6210 Sežana je pridobila delnice od prodajalca družbe Poteza Naložbe d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, s katerim je izvedla skupen prevzem družbe Jadran, d.d. Sežana, po določilih Zakona o prevzemih ter s katerim je dne 28. 10. 2008 sklenila delničarskim sporazum, ki med drugim ureja usklajeno delovanje prodajalca in kupca. Zaradi navedenega dejstva glede pridobitve delnic, kljub temu, da pridobiva preko 25% delnic z glasovalno pravico družbe Jadran, d.d., Sežana, ni zavezana k objavi prevzemne ponudbe po določilih Zakona o prevzemih, saj pridobiva delnice od družbe, s katero deluje usklajeno v smislu Zakona o prevzemih.