Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Ob-3135/09 , Stran 996
Skupščina družbe Svilanit Tekstilna tovarna d.d.. na podlagi določil druge alineje prvega odstavka 402. člena ZGD-1 in 8.2 ter 8.3 člena Statuta družbe, sprejema sklep, da družba s firmo: Svilanit Tekstilna tovarna d.d. in sedežem: Kamnik, Kovinarska cesta 4, preneha in družba po vpisu začetka likvidacije v register, izvede postopek za svojo likvidacijo. Od tedaj dalje družba uporablja v svoji firmi pristavek »v likvidaciji«. Razlog za prenehanje družbe so negativni poslovni trendi, ki kot posledica bistvenega upada tekočega poslovanja, onemogočajo nadaljnje izpolnjevanje namenov družbe. Rok za prijavo terjatev upnikov je trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS. Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje dosedanja zakonita zastopnica družbe: Mojca Šubic, Zgornje Bitnje 240a, 4209 Žabnica. O predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev premoženja sklepa nadzorni svet družbe. Nadzorni svet družbe je pristojen tudi za spremljanje in dajanje navodil likvidacijskemu upravitelju pri delu. Likvidacijski upravitelj je na temelju tega sklepa upravičen nadaljevati dejavnost družbe tudi s sklepanjem novih poslov družbe. Likvidacijska upraviteljica poziva upnike, da svoje terjatve do družbe prijavijo v roku 30 dni od te objave.