Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Ob-3256/09 , Stran 984
A) Pogoji: – izdajatelj radijskih oziroma televizijskih programov mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, kot jih določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 102/07), Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 36/08) in Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 68/08); – omrežne priključne točke za izdajatelja radijskih in televizijskih programov na kabelsko omrežje družbe UPC Tabor d.d. so glavne sprejemne postaje v posameznih zaključenih delih kabelskega omrežja; – izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora za sprejem v razširjanje v posameznem zaključenem delu kabelskega omrežja poravnati enkratno priključnino v višini stroškov vključitve programa v sprejemno postajo, s katero se izdajatelju omogoči kabelsko razširjanje radijskih in televizijskih programov v kabelskem omrežju; – pogoji in cene za kabelsko retransmisijo veljajo za vsa kabelska omrežja, v katerih družba UPC Tabor d.d. razširja radijske in televizijske programe; – izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan zagotoviti tehnične pogoje za nemoten sprejem radijskih in televizijskih programov pri uporabniku; – izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora zagotoviti, da iz njegove komunikacijske opreme ne prihaja v kabelsko omrežje družbe UPC Tabor d.d. noben neželjen signal, ki bi lahko povzročal tehnične motnje; – izdajatelj radijskih in televizijskih programov sme v kabelskem omrežju družbe UPC Tabor d.d. razširjati vsebine zgolj v lastnem imenu in pogodbenega razmerja ne sme prenesti na kakšno drugo pravno osebo; – izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan pokrivati vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo izdajo in prenašanje radijskih ter televizijskih programov; – razmerja med družbo UPC Tabor d.d. in izdajatelji radijskih in televizijskih programov se uredi s sklenitvijo pogodbe o kabelski retransmisiji vsebin v kabelskem omrežju družbe UPC Tabor d.d.; – po izpolnitvi predpisanih pogojev in tehničnih predpostavk za sprejem programa v sprejemni postaji ter sklenitvi pogodbe o kabelski retransmisiji družba UPC Tabor d.d. izvede priklop in začne razširjati program v kabelskem omrežju. B) Cena: – mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en televizijski program znaša 0,02 EUR na naročnika, pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju; – mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en radijski program znaša 0,002 EUR na naročnika, pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju. Pogoji in cene za sprejem v glavne sprejemne postaje ter kabelsko retransmisijo vsebin radijskih in televizijskih programov v kabelskih omrežjih družbe UPC Tabor d.d. začnejo veljati naslednji dan po objavi ter se uporabljajo od 1. 4. 2009 naprej.«