Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Št. 75-191/09 Ob-3228/09 , Stran 980
V besedilu javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje realizacije projektov celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov za leto 2009, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 30. 10. 2008 in njegov popravek, ki je bil prav tako objavljen v Uradnem listu RS, št. 117 z dne 12. 12. 2008, je bila ugotovljena pomanjkljivost, zato uprava Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) in skladno z odredbo uprave številka IDOP 75-191/09, z dne 17. 4. 2009, objavlja popravek besedila: 2. (drugi) odstavek šeste točke javnega poziva (Višina in obdobje za porabo dodeljenih sredstev ter čas trajanja poziva) se spremeni tako, da po novem glasi: »Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana v skladu s pogodbenimi pogoji in morajo biti porabljena v proračunskih letih 2009/2010, vendar najkasneje do dne 31. 12. 2010«. V 4. (četrtem) odstavku 6. točke javnega poziva (Višina in obdobje za porabo dodeljenih sredstev ter čas trajanja poziva) se spremeni datum drugega zasedanja strokovno-programske komisije, in sicer tako, da po novem glasi: »2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 21. 5. 2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na Filmski sklad prispele najkasneje do 13. 5. 2009«. Spremeni se 8. točka javnega poziva (Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil), in sicer tako, da po novem glasi: Andreja Kralj, tel. 01/234-32-10, elektronski naslov: andreja.kralj@film-sklad.si. Ostalo besedilo javnega poziva z dne 30. 10. 2008 in 12. 12. 2008 ostane nespremenjeno. Vse spremembe stopijo v veljavo z dnem objave. Skladno z zgoraj navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo prijavnega obrazca in predloga pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani Filmskega sklada.