Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Ob-3251/09 , Stran 978
»Svet zavoda Ekonomske šole Novo mesto, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto na podlagi sklepa Sveta zavoda, sprejetega na seji dne 9. 4. 2009, razpisuje delovno mesto ravnatelja Višje strokovne šole (m/ž). Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08). Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje petih let z začetkom mandata 1. 9. 2009. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo o dosedanjih delovnih izkušnjah s kratkim življenjepisom, program vodenja šole) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Ekonomske šole Novo mesto, Ulica talcev 3 a, 8000 Novo mesto, s pripisom »Za razpis«. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku.«