Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Št. 430-14/2009-4 Ob-3303/09 , Stran 947
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije podaljšuje prijavni rok zaradi uskladitve razpisa s francosko stranjo. V javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS 2010–2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/09 z dne 20. 2. 2009 pod številko objave Ob-1723/09, se spremeni 12. točka, in sicer v naslednjem: Točka 12: Rok za predložitev prijav je 9. junij 2009, do 12. ure. Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najkasneje do vključno 9. junija 2009, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno 9. junija 2009, do 12. ure (poštni žig). Prijavna obrazca A in B morata po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-FR-proteus10-11@arrs.si, do 9. junija 2009 do 12. ure.