Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

Št. 430-104/2008/80 Ob-3128/09 , Stran 947
V javnem razpisu za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2009 (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 105 z dne 7. 11. 2008, Ob-9053/08, se spremeni prvi stavek prvega odstavka 4. točke (Okvirna višina sredstev) tako, da po novem glasi: »Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je na proračunski postavki 5687, konto 4102 in 4133, v letu 2009 predvidenih 3.500.000,00 EUR.« Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.