Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Ob-2425/09 , Stran 604
1. Na podlagi 3. člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji – UPB-1 (Uradni list RS, št. 20/04), Uredbe o določitvi najmanjše višine povračil in drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/96, 77/96 in 68/02; v nadaljevanju Uredba) in internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje razpisuje oddajo v površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti v najem, na naslednjih bencinskih servisih: 1) bencinski servis Radovljica – vzhod, na AC odseku Vrba–Črnivec (Peračica) in 2) bencinski servis Radovljica – zahod, na AC odseku Vrba–Črnivec (Peračica). Ponudbo je možno oddati za eno ali obe lokaciji. Trajanje najema je 30 let od sklenitve pogodbe. 2. Umestitev obojestranske površine za spremljajoče dejavnosti – bencinskih servisov je predvidena v sklopu ureditev državnega lokacijskega načrta za navedeni avtocestni odsek. Natančne lokacije in opisi so navedeni v razpisni dokumentaciji. 3. Vrsta spremljajočih objektov, ki jih mora zgraditi najemnik, je skladna z Uredbo in kategorijo, določeno z uredbo o državnem lokacijskem načrtu. Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji. 4. Zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na naslov branka.videtic@dars.si in v zahtevi navedejo svoj naslov, ime, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe. Razpisna dokumentacija se pošilja izključno po elektronski pošti v pdf obliki. Način pridobivanja dodatnih informacij je naveden v razpisni dokumentaciji. 5. Pogoji za sodelovanje so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko sodelujejo samostojno ali kot partnerji v skupni ponudbi. 6. Višina minimalne začetne najemnine in njeno naknadno poviševanje je določeno skladno z Uredbo. V razpisni dokumentaciji je navedena začetna najemnina kot izhodiščna cena za licitacijo za vsako lokacijo posebej. 7. Veljavnost ponudb je najmanj 180 dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudbe morajo biti oddane na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji. 8. Za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti bančno garancijo v višini 15.000,00 EUR, z veljavnostjo 190 dni od dneva odpiranja ponudb. 9. Rok za oddajo ponudb je sreda 6. 5. 2009 do 10. ure (dohodni žig glavne pisarne), na naslov DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Glavna pisarna, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom. 10. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 7. 5. 2009, ob 10. uri, v kletni sejni sobi, Dunajska 7, 1000 Ljubljana. 11. Merilo za izbor je najvišja ponujena najemnina za posamezno lokacijo, ob izpolnjevanju vseh drugih zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti