Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Ob-2403/09 , Stran 599
Svet zavoda Osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) razpisuje delovno mesto ravnatelja šole (m/ž). Kandidat mora za imenovanje na funkcijo za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), in sicer: 1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, 2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli, 3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, 4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo, 5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor, 6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v letu dni po začetku mandata, 7. ima najmanj pet let delovnih izkušenj z vzgojo in izobraževanjem, 8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 11. da predloži svoj program vodenja Osnovne šole Pod goro, Šolska ulica 3, Slovenske Konjice. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo pet let. Predviden začetek dela bo 1. 7. 2009. Kandidati lahko v 8 dneh od objave tega razpisa na naslov: Osnovna šola Pod goro, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja« pošljete: pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča o nezačetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše kot osem dni. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti