Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Ob-2385/09 , Stran 598
Svet Vrtca Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 in 36/08) ter sklepa 4. seje Sveta vrtca Anice Černejeve Celje, ki je bila dne 12. 3. 2009, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in 145. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-UPB5 (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja zavoda. Predviden začetek dela je 1. 9. 2009. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence (potrdila o izobrazbi, originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje s kratkim življenjepisom) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet Vrtca Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje, z oznako »za razpis ravnatelja«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti