Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Ob-2345/09 , Stran 597
Svet Osnovne šole Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 in Ur. l. RS, št. 36/08) in sklepa sveta zavoda, sprejetega dne 19. 2. 2009 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Osnovne šole Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 UPB5 in 36/08), in sicer da: – ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje; – izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v osnovni šoli; – ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom; – ima pridobljeno pedagoško izobrazbo; – ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor; – ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v letu dni po začetku mandata; – ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost; – ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. K prijavi kandidat predloži kratek življenjepis, overjene kopije dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev in originalni potrdili Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti ter pristojnega organa sodišča o ne začetem kazenskem postopku skladno s 107.a členom ZOFVI, ki ne smeta biti starejša kot osem dni od datuma izdaje ter svoj program vodenja Osnovne šole Miška Kranjca. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Osnovne šole Miška Kranjca. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 36/08). Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve: Izbrani kandidat bo imenovan za pet let, predviden začetek dela je 1. 9. 2009. Rok za prijavo: je 8 dni od objave razpisa. Prijave naj kandidati pošljejo na naslov: Svet Osnovne šole Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli najkasneje v štirih mesecih po objavi razpisa. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti