Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Ob-2337/09 , Stran 597
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – uradno prečiščeno besedilo (ZUJIK-UPB1) (Ur. l. RS, št. 77/72 in 56/08) Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/kandidatke za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj, – strokovno poznavanje področja dela zavoda, – aktivno znanje slovenskega jezika, – sposobnost za organiziranje in vodenje, – aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. Kandidat za direktorja mora ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje. Direktorja imenuje ustanoviteljica na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljica povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan. Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, predvidoma od dne 22. 7. 2009, za čas trajanja mandata. Prijavitelji naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (pisna izjava, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev, določenih v tem razpisu), življenjepisom in programom zavoda za mandatno obdobje, pošljejo v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko v roku 15 dni od objave tega razpisa na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom: Razpis za imenovanje direktorja KD – ne odpiraj«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonsko določenem roku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti