Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 671/2-2009 Ob-2366/09 , Stran 588
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – osnovna šola in enoti vrtca. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih in imajo sedež v Občini Starše, – da imajo zagotovljeno vadbo 35 tednov v letu, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, – da izpolnjujejo pogoje in merila pravilnika, ki je podlaga za vrednotenje športnih programov. II. V letu 2009 bomo (so)financirali naslednje programe: 1.0. Športna vzgoja otrok, mladine, 2.0 Športna rekreacija, 3.0. Kakovostni šport, 4.0 Vrhunski šport, 5.0. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 6.0. Promocijska dejavnost, športne prireditve, 7.0. Športni objekti. Programi morajo vsebovati: – naziv izvajalca z navedbo odgovorne osebe, – število registriranih članov, – vadbeno skupino z poimenskim seznam vadečih. Prijava prireditve mora vsebovati: – ime prireditve, – namen prireditve, – kraj in datum, – finančna konstrukcija. Prijava za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov: – poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov, – pogodbo s kandidatom o vadbi oziroma delu v društvu. Prijava za investicije v športne objekte mora vsebovati: – dokumentacijo (priglasitev del), – finančno konstrukcijo, – fotokopije predračunov oziroma računov. III. Rok za prijavo programov je 10 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. IV. Svoje programe z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občina Starše 93, 2205 Starše, s pripisom Javni razpis – Šport 2009. V. O višini odobrenih sredstev bodo izvajalci obveščeni v 45 dneh po poteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti