Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 602-09/2009 Ob-2332/09 , Stran 584
1. Naročnik (koncedent): Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. 2. Predmet koncesije: izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva otrok v okviru programa sprejetega za javne vrtce. 3. Območje izvajanja dejavnosti: Občina Škofljica. 4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: Koncesionar mora: – biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva, – izvajati program za predšolske otroke, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, – na območju Občine Škofljice zagotavljati ustrezne prostore in opremo, – imeti zaposlene strokovno usposobljene delavce, – predložiti večletni poslovni načrt in letni delovni načrt, – izvajati najmanj 9 urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov, – dejavnost opravljati za ceno programa, kot jo določa Občinski svet Občine Škofljica. 5. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: določen čas 5 let. 6. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: kandidati morajo ponudbo poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za področje predšolske vzgoje«, na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, najkasneje do 14. aprila 2009, do 12. ure. 7. Merila za izbor: – ocena objekta, prostora in opreme – 30 točk, – nadstandardni program – 20 točk, – število oddelkov v posameznem okolišu – 15 točk, – predlagana lastna cena programa – 10 točk, – lokacija vrtca oziroma oddelka – 10 točk, – rok pričetka izvajanja javne službe – 10 točk, – pisne pozitivne reference ponudnika – 5 točk. 8. Čas odpiranja ponudb: ponudbe se bodo odpirale 14. aprila 2009 ob 13.30 v prostorih Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Obravnavane bodo zgolj ponudbe, ki bodo prispele pravočasno. 9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po odpiranju ponudb. 10. Razpisna dokumentacija: razpisana dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine Škofljica http://www.skofljica.si, v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, v času uradnih ur, in sicer od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS dalje. Kontaktna oseba je Mateja Potokar, tel. 01/360-16-11.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti