Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 123/2009 Ob-2367/09 , Stran 584
– Strokovna terminologija v tujem jeziku 1 – Angleški jezik – Poslovno sporazumevanje in vodenje – Ekonomika podjetja – Ekonomika turizma – Pravni predpisi – Poslovna informatika s statistiko – Osnove gastronomije – Turistična geografija in kulturna dediščina – Kuharstvo z organizacijo dela 1 – Strežba z organizacijo dela 1 – Osnove kuharstva – Osnove strežbe – Osnove projektnega menedžmenta – Trženje v turizmu – Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 – Nemški jezik – Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov – Poslovanje hotelov in turističnih agencij – Gastronomija – Kuharstvo z organizacijo dela 2 – Strežba z organizacijo dela 2 – Hrana in pijače – Organizacija gostinskih dogodkov – Barmanstvo – Harmonija okusov – Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 – Francoski jezik – Dopolnitev turistične dejavnosti – Osnove kongresne dejavnosti – Tehnični standardi v kongresnem turizmu – Organizacija kongresov – Wellness turizem – Kulinarika za vitalnost – Praktično izobraževanje Izobrazbeni pogoji za predavatelje/-ice so navedeni v Uradnem listu RS, št. 99/08 – Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole v programu gostinstvo in turizem. Obrazce in ostalo dokumentacijo za prijavo na razpis najdete na: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/ Naziv predavatelj/-ica bo podeljen za obdobje 5 let kandidatu/-ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede: izobrazbe; delovnih izkušenj (najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj); vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole). Vaša prijava mora vsebovati: vlogo; življenjepis (z navedbo vaše študijske, strokovne in profesionalne nadgradnje); dokazilo o izobrazbi; dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah (kopija delovne knjižice); dokazila o vidnih dosežkih na področju strokovnega dela in na področju izobraževanja; podpisano izjavo, v kateri navedete, za katere predmete želite biti imenovani. Prijavo pošljite v 15 dneh po objavi na naslov: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s pripisom »Predavatelj VSŠ«. O imenovanju boste obveščeni v 15 dneh po pridobitvi soglasja k imenovanju Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Za informacije pokličete tel. 07/393-47-37.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti