Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Ob-2360/09 , Stran 583
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04) objavlja Javni razpis za prevajalske štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2009. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa je podelitev štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2009. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju – v skladu z določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju: Pravilnik DSKP), ki je del razpisne dokumentacije. Podeljene bodo delovne in rezidenčne štipendije ter prevajalske premije za vrhunske dosežke v kategorijah »perspektivni prevajalec« in »uveljavljeni prevajalec«. Prijavljanje za štipendije poteka po zvrsteh, razvrstitev kandidatov po kategorijah pa opravi strokovna komisija. Kriteriji za pridobitev štipendij v različnih zvrsteh so v zgoraj omenjenem Pravilniku DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7., 8. in 20. členu. 2. Razpisni rok: razpis stopi v veljavo dne 20. 3. 2009 in se zaključi dne 20. 4. 2009. 3. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – Pravilnik DSKP, – besedilo razpisa, – prijavni list, – formular za dodelitev posamezne vrste štipendije, – formular z dopolnilnimi podatki (podatki o TR, banka, davčna številka in izpostava). Predlagatelj mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 8. člen Pravilnika DSKP. 4. Oddaja in dostava prijav Prijava mora biti predložena na naslov Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, do (vključno) 20. 4. 2009, kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja in njegov naslov. Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila oddana kot priporočena pošiljka do 20. 4. 2009. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (8. člen). Dopolnjevanje vlog je mogoče samo v razpisnem roku – z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev nanaša. Komisija k dopolnjevanju vlog ne poziva; za morebitna dopolnila mora pravočasno poskrbeti predlagatelj sam. Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobi v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP: www.dskp-drustvo.si. 5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: strokovna komisija DSKP bo predlagatelje o svojem izboru obvestila najkasneje v 3 tednih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo 23. 4. 2009. Rezultati razpisa bodo uradno veljavni po izteku pritožbenega roka, ki je 8 dni po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku predloge strokovne komisije potrdi Upravni odbor DSKP.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti