Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3970. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003, stran 12105.

Tehnični popravek
V kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003 (Uradni list RS, št. 67/04 z dne 18. 6. 2004) se, vezano na 9. člen Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 102/99, 32/05) ter skladno s kartografskim delom Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik in za območje Občine Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 99/99 z dne 9. 12. 1999), odpravijo tehnične napake, ki so nastale pri izrisu čistorisa, in sicer tako, da se na parc. št. 933/4, k.o. Brdce nad Dobrno, popravi namenska raba iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost