Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3530. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2009, stran 10824.

Popravek
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2009, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72-9813/09 z dne 18. 9. 2009, se v 1. členu pri A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
– pri I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74), briše znesek 1.620.460 in se nadomesti z zneskom 1.621.133
– pri 72 KAPITALSKI PRIHODKI, briše znesek 105.145 in se nadomesti z zneskom 105.818
– pri 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja briše znesek 105.145 in se nadomesti z zneskom 105.818
– pri II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43), briše znesek 1.594.265 in se nadomesti z zneskom 1.594.938
– pri 42 INVESTICIJSKI ODHODKI, briše znesek 449.311 in se nadomesti z zneskom 449.984
– pri 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, briše znesek 449.311 in se nadomesti z zneskom 449.984.
Št. 410-1/2009-114
Kuzma, dne 5. oktobra 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost