Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3385. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-UPB5p), stran 10491.

V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-UPB5), ki ga je Državni zbor potrdil na seji dne 27. 9. 2007 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato je Državni zbor ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika državnega zbora na seji dne 25. septembra 2009 potrdil naslednji
P O P R A V E K
Uradnega prečiščenega besedila Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-UPB5p)
V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-UPB5) se 30. člen pravilno glasi:
»Državni tožilec oziroma pomočnik državnega tožilca ima poleg plače pravico do prejemkov, dodatkov, plačil, nadomestil in povračil v enakih primerih in v enaki višini, kot sodnik ustreznega naziva oziroma položaja, če ta zakon ne določa drugače.
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za odločanje o pravicah iz prejšnjega odstavka smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo.«.
30.a člen se pravilno glasi:
»Državnemu tožilcu pripadajo dodatki v skladu s pogoji in višino, kakor jih določa zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
Št. 700-07/09-3/1
Ljubljana, dne 25. septembra 2009
EPA 556-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti