Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2033. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu B31 Povezovalka, stran 5882.

Popravek
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu B31 Povezovalka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 113/06, je v 4. členu, glede na grafično prilogo odloka, napačno navedena razdelitev parcel po katastrskih občinah, prav tako je pomotoma v istem členu izpadla parc. št. 935/6. S tem popravkom se ti dve pomoti odpravljata, tako, da se vsebina 4. člena pravilno glasi:
»(obseg občinskega lokacijskega območja)
OLN B31 Povezovalka obsega dele parcel:
k.o. Podgorje: 1319/1, 1323/1, 1323/2, 1327/1, 1267, 1292/1, 1293/1, 1297, 1299/1, 1302, 1303, 1553/1, 1553/3, 1554/3, 1554/6, 1554/7, 1554/8, 1554/9, 1555/1,
k.o. Volčji Potok: 421, 422/2, 422/3, 427/3, 935/2, 935/4, 936/3, 937/2, 935/6,
k.o. Kamnik: 860/4, 860/5, 860/8, 860/9, 860/10, 1506/2.«
Št. 371-0022/2006-6/54
Kamnik, dne 25. maja 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.