Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5200. Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje, stran 15591.

Na podlagi sedmega odstavka 75.č člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09), 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. ter 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. dne 29. decembra 2009 sprejela naslednje
S P L O Š N E P O G O J E
uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje
1. Elektronski mediji DARS d.d. za plačevanje cestnine in možnosti njihove uporabe
1.1 V sistemu cestninjenja z zaustavljanjem so v uporabi naslednje naprave DARS d.d. za elektronsko cestninjenje: elektronska tablica ABC (v nadaljevanju besedila: tablica ABC), DARS kartica in DARS kartica Transporter. Skupno poimenovanje za te naprave je elektronski mediji DARS d.d.
 
1.2 Elektronski mediji DARS d.d. se uporabljajo za brezgotovinsko plačevanje cestnine za uporabo cestninskih cest za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in sicer za prvi (R3) in drugi (R4) cestninski razred.
1.2.1 DARS kartica je predplačilni ali poplačilni elektronski medij za plačevanje cestnine. Kot predplačilni elektronski medij je prenosljiva med vozili in obema cestninskima razredoma, kot poplačilni elektronski medij pa je prenosljiva med vozili uporabnika, ki je z DARS d.d. sklenil pogodbo o uporabi te kartice za odloženo plačevanje cestnine.
DARS kartica se lahko uporablja tudi za plačevanje cestnine za vozila obeh cestninskih razredov, za katera se v sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane cestnine glede na emisijska razreda EURO. V tem primeru se na DARS kartico zapišeta registrska oznaka ter emisijski razred vozila, kartica pa ni prenosljiva in se sme uporabljati zgolj za plačevanje cestnine za to vozilo.
1.2.2 DARS kartica Transporter je predplačilni ali poplačilni elektronski medij za plačevanje cestnine. Kot predplačilni elektronski medij je prenosljiva med vozili in obema cestninskima razredoma, kot poplačilni elektronski medij pa je prenosljiva med vozili uporabnika, ki je z DARS d.d. sklenil pogodbo o uporabi kartice Transporter za odloženo plačevanje cestnine.
DARS kartica Transporter se lahko uporablja tudi za plačevanje cestnine za vozila obeh cestninskih razredov, za katera se v sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane cestnine glede na emisijska razreda EURO. V tem primeru se na DARS kartico Transporter zapišeta registrska oznaka ter emisijski razred vozila, kartica pa ni prenosljiva in se sme uporabljati zgolj za plačevanje cestnine za to vozilo.
1.2.3 Tablica ABC je predplačilni ali poplačilni elektronski medij za plačevanje cestnine.
Za prvi cestninski razred (R3) se tablica ABC izda za posamezno vozilo. Na njej je zapisana registrska oznaka vozila in ni prenosljiva – sme se uporabljati za plačevanje cestnine samo za to vozilo.
Za vozilo tega razreda, za katero se v sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane cestnine glede na emisijski razred EURO, se na tablico ABC zapiše še emisijski in cestninskih razred vozila (zelena tablica za R3). Tablica ABC ni prenosljiva in se sme uporabljati zgolj za plačevanje cestnine za to vozilo.
Tablica ABC kot predplačilni elektronski medij za drugi cestninski razred (R4) je prenosljiva med vozili tega razreda, kot poplačilni elektronski medij pa je prenosljiva med vozili uporabnika, ki je z DARS d.d. sklenil pogodbo o njeni uporabi za odloženo plačevanje cestnine za vozila tega razreda.
Za vozilo drugega cestninskega razreda (R4), za katero se v sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane cestnine glede na emisijski razred EURO, se na tablico ABC zapišeta registrska oznaka ter emisijski razred in se označi cestninskih razred (modra tablica za R4). Tablica ABC ni prenosljiva in se sme uporabljati zgolj za plačevanje cestnine za to vozilo.
 
1.3 Elektronski mediji DARS d.d. se lahko uporabljajo tudi za brezgotovinsko plačevanje cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke, in sicer naslednji mediji za vozila naslednjih cestninskih razredov:
– DARS kartica, z zapisom registrske oznake vozila in emisijskega razreda EURO ali brez njega: za vsa vozila vseh štirih cestninskih razredov (kartica je prenosljiva med cestninskimi razredi in med vozili znotraj cestninskega razreda);
– DARS kartica Transporter, z zapisom registrske oznake vozila in emisijskega razreda EURO ali brez njega: za vsa vozila tretjega in četrtega cestninskega razreda (kartica je prenosljiva med obema cestninskima razredoma in med vozili znotraj cestninskega razreda);
– tablica ABC, izdana za vozilo tretjega cestninskega razreda, z zapisom registrske oznake vozila in z zapisom njegovega emisijskega razreda EURO ali brez tega zapisa: za vsa vozila tretjega cestninskega razreda (tablica je prenosljiva med vozili znotraj tega cestninskega razreda),
– tablica ABC, izdana za vozilo četrtega cestninskega razreda, z zapisom registrske oznake vozila in njegovega emisijskega razreda EURO ali brez tega zapisa: za vsa vozila četrtega cestninskega razreda (tablica je prenosljiva med vozili znotraj tega cestninskega razreda).
2. Pridobitev in prilagoditev elektronskih medijev DARS d.d.
2.1 Prodajna mesta elektronskih medijev DARS d. d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine, za katere je v točki 1.2 določena prenosljivost med vozili znotraj določenega cestninskega razreda in med cestninskima razredoma, so na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54 (avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana).
 
2.2 Tablica ABC za prvi cestninski razred (R3) se izda za posamezno vozilo na podlagi posebne vloge uporabnika. Obrazec za vlogo je objavljen na spletni strani DARS d.d. (Vloga za izdajo elektronske tablice ABC-R3 za prvi cestninski razred vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg (R3)).
 
2.3 Elektronski medij DARS d.d. za plačevanje znižane cestnine glede na emisijski razred EURO se izda oziroma se že izdanega prilagodi na podlagi posebne vloge uporabnika. Obrazec za vlogo je objavljen na spletni strani DARS d.d. (Vloga za prilagoditev in/ali izdajo elektronskih medijev DARS d.d. za plačevanje cestnine glede na emisijska razreda EURO za motorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg).
 
2.4 Za eno vozilo se lahko izdata največ ena elektronska tablica ABC in ena DARS kartica ali DARS kartica Transporter.
Za skupino vozil, v kateri vlečno vozilo s priklopnikom ali brez njega prehaja iz R3 v R4 in obratno, se poleg elektronske tablice ABC za cestninski razred, v katerem je opravljena večina voženj, uporabniku lahko izda tudi DARS kartica ali DARS kartica Transporter, s katero plačuje prevoze v drugem cestninskem razredu od zapisanega na elektronski tablici ABC.
Uporabnik, ki ima v vozilu oba elektronska medija DARS d.d. in želi plačati cestnino z DARS kartico ali DARS kartico Transporter, mora pred prehodom cestninske postaje odstraniti tablico ABC iz nosilca ter jo čim bolj oddaljiti od priporočenega mesta namestitve, da prepreči samodejno komunikacijo v sistemu elektronskega cestninjenja.
3. Predplačilna in poplačilna uporaba elektronskih medijev DARS d.d.
3.1 Elektronski mediji DARS d.d. se lahko uporabljajo kot predplačilni mediji na podlagi vnaprej naloženega dobroimetja za plačilo cestnine. Višina vplačila dobroimetja na posamezni elektronski medij je poljubna.
Vplačilo dobroimetja je možno ob izdaji elektronskega medija in naknadno na t.i. kombiniranih stezah (glej točko 4.2.1) na vseh cestninskih postajah odprtega cestninskega sistema in na izstopnih cestninskih postajah zaprtega cestninskega sistema (avtocesta Ljubljana–Koper (Fernetiči)):
– na podlagi vplačila dobroimetja na cestninski postaji;
– na podlagi predhodnega plačila dobroimetja na transakcijski račun DARS d.d. po ponudbi, objavljeni na spletni strani www.popabc.si ali www.dars.si;
– na podlagi originalne dobavnice za vplačilo dobroimetja na transakcijski račun DARS d.d., če se nov elektronski medij naroči prek spleta.
 
3.2 Elektronski mediji DARS d.d. se lahko uporabljajo kot poplačilni medij v odloženem načinu plačevanja cestnine bodisi v povezavi s plačilno oziroma kreditno kartico bodisi s sklenitvijo posebne pogodbe z DARS d.d. Seznam plačilnih oziroma kreditnih kartic, ki jih DARS d.d. sprejema za odloženo plačevanje cestnine, je objavljen na spletni strani www.dars.si.
4. Registracija prehoda vozila preko cestninske postaje
4.1 Registracija prehoda vozila preko cestninske postaje v zaprtem cestninskem sistemu vključuje evidentiranje vozila na vstopni cestninski postaji, na izstopni cestninski postaji pa obračun plačila cestnine za uporabo cestninske ceste ali njenega odseka s predplačilnimi mediji ali evidentiranje uporabe cestninske ceste ali njenega odseka na izstopni cestninski postaji s poplačilnimi mediji.
V odprtem cestninskem sistemu se registracija prehoda vozila opravi sočasno na vstopno-izstopni cestninski postaji.
 
4.2 Tablico ABC s priloženim nosilcem je potrebno namestiti čim niže na notranjo stran vetrobranskega stekla, kot je to prikazano na sliki.
4.2.1 Registracija prehoda vozila preko cestninske postaje se v sistemu elektronskega cestninjenja s tablico ABC izvede pri vožnji skozi cestninsko postajo:
– po t.i. hitri ABC stezi, ki je rezervirana za vozila, opremljena s tablico ABC za avtomatsko plačevanje cestnine brez ustavljanja vozila (prometni znak št. III-101).
Registracija prehoda se izvede pri hitrosti do 40 km/h, pogoj zanjo je zadostno dobroimetje na tablici ABC ali aktivna poplačniška povezava tablice ABC. Razdalja med vozili v postopku registracije prehoda mora biti najmanj osem metrov.
– po t.i. kombinirani ali mešani stezi (v nadaljevanju besedila: kombinirana steza), na kateri so poleg avtomatskega plačevanja cestnine možni tudi vsi ostali načini plačevanja cestnine ter vplačila dobroimetja na tablico ABC. Na tej stezi se mora vozilo ustaviti in vožnjo nadaljevati potem, ko se na semaforju prižge zelena luč (prometni znak št. III-102.1 in III-103).
4.2.2 V zaprtem cestninskem sistemu (avtocesta A1 na relaciji Ljubljana–Koper (Fernetiči)) se cestnina na izstopni cestninski postaji lahko plača s tablico ABC le takrat, ko je bil vstop vanj pravilno registriran. Pri vstopu vozila po hitri stezi se na tablico ABC avtomatsko zapiše vstopna cestninska postaja, kar se potrdi z izpisom podatkov s tablice ABC na prikazovalniku (točka 4.2.3) ter z avtomatskim dvigom zapornice. Na kombinirani stezi, na kateri je potrebno vozilo ustaviti, pa je vstop evidentiran v trenutku, ko se na prikazovalniku prikažejo podatki s tablice ABC in se na semaforju prižge zelena luč.
4.2.3 Na prikazovalniku ob hitri ali kombinirani stezi se izpišeta cestninski razred (R3 ali R4) in emisijski razred EURO (E3 za emisijski razred EURO III ali E4 za emisijski razred EURO IV in višji), če je slednji zapisan na tablici, ter stanje dobroimetja. Pri poplačilni tablici ABC se namesto dobroimetja izpiše status povezave, npr. »POP« (pri dvovrstičnih prikazovalnikih pa se izpiše tudi POP DARS ali POP Magna ipd.). S tem izpisom na prikazovalniku sta potrjena registracija prehoda in izpolnjeni pogoji za avtomatsko cestninjenje.
V zaprtem cestninskem sistemu se opravi zapis vstopne cestninske postaje, nato se na hitri stezi dvigne zapornica, na kombinirani stezi pa se prižge zelena luč na semaforju in omogočeno je neovirano nadaljevanje vožnje.
Če se zapornica na hitri izstopni stezi v zaprtem cestninskem sistemu oziroma na hitri stezi v odprtem cestninskem sistemu ne dvigne, voznik nadaljuje s počasno vožnjo proti zapornici, pri kateri je nameščena druga antena, ki ponovno poskuša prebrati podatke s tablice ABC. Če se zapornica še vedno ne dvigne, se mora voznik po domofonu, ki je nameščen pred zapornico, obrniti na osebje na cestninski postaji.
4.2.4 Na stranskih cestninskih postajah v zaprtem cestninskem sistemu so zaradi prostega prehoda vozil z vinjetami zapornice dvignjene, zato mora biti uporabnik pozoren na to, da se pri vstopu in izstopu na prikazovalniku izpišejo podatki z njegove tablice ABC in da je na semaforju prižgana zelena luč. V nasprotnem primeru je pri vstopu potrebno iz avtomatskega podajalca cestninskih listkov ali pri cestninskem blagajniku prevzeti vstopni cestninski listek, pri izstopu pa plačati cestnino z drugim plačilnim sredstvom. Če tablica ABC na izstopu iz zaprtega cestninskega sistema nima zapisa vstopne cestninske postaje in uporabnik ne predloži cestninskega listka, se obračuna cestnina za relacijo do najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
4.2.5 Na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ali na vstopno-izstopni cestninski postaji v odprtem cestninskem sistemu se plačilo cestnine s tablico ABC lahko opravi ali na hitri ABC stezi ali na kombinirani stezi.
4.2.6 Na cestninski postaji Hrušica, kjer vsa vozila plačujejo cestnino za uporabo cestnega predora Karavanke, ni hitre ABC steze. Uporabniki sistema ABC lahko plačajo cestnino na dveh kombiniranih stezah, ki ležita na skrajni desni strani vozišča.
4.2.7 Registracija prehoda s tablico ABC ni možna v naslednjih primerih:
– če je tablica ABC blokirana s strani uporabnika ali DARS d.d. (npr. neplačnik, zloraba, izguba, odtujitev …),
– če na predplačilni tablici ABC ni dovolj dobroimetja,
– če je tablica ABC v okvari (npr. nedelovanje el. medija – izguba komunikacije ali slaba komunikacija, izpraznjena baterija).
 
4.3 Registracija prehoda vozila preko cestninske postaje se v sistemu elektronskega cestninjenja z DARS kartico ali DARS kartico Transporter (v nadaljevanju besedila: kartica DK) izvede med vožnjo skozi cestninsko postajo po t.i. kombinirani stezi, na kateri so poleg plačevanja cestnine s kartico DK možni tudi vsi ostali načini avtomatskega (tablica ABC) in »ročnega« plačevanja cestnine ter vplačila dobroimetja na kartico DK. Vozilo se mora na tej stezi ustaviti in počakati, da se na semaforju prižge zelena luč, preden lahko nadaljuje vožnjo.
4.3.1 Za uspešno izvedeno registracijo prehoda s kartico DK je treba kartico na kombinirani stezi približati čitalniku (bralno-čitalni enoti), ki je nameščen na kabini cestninske postaje, na razdaljo ca. 10 cm in počakati, da blagajnik v kabini določi cestninski razred vozila. Na prikazovalniku se izpišeta cestninski razred (R3 ali R4) in emisijski razred EURO (E3 za emisijski razred EURO III ali E4 za emisijski razred EURO IV in višji), če je zapisan na kartici, ter stanje dobroimetja pri predplačnikih oziroma status poplačniškega razmerja pri poplačnikih, npr. POP (pri dvovrstičnih prikazovalnikih pa se izpiše tudi POP DARS ali POP Magna …). Ko je transakcija zaključena, se na semaforju prižge zelena luč in prehod vozila preko cestninske postaje se lahko nadaljuje.
4.3.2 V zaprtem cestninskem sistemu (avtocesta A1 na relaciji Ljubljana–Koper (Fernetiči)) se ob vstopu na kartico DK zapiše vstopna cestninska postaja. Na prikazovalniku se izpišejo v prejšnji točki navedeni podatki s kartice DK, prižge se zelena luč na semaforju in zapornica na čelnih oziroma glavnih cestninskih postajah se dvigne.
Na stranskih oziroma manjših cestninskih postajah v zaprtem cestninskem sistemu so zaradi prostega prehoda vozil z vinjetami zapornice dvignjene, zato mora biti uporabnik pri vstopu v sistem pozoren na to, ali prikazovalnik kaže podatke s kartice DK in ali na semaforju sveti zelena luč. V nasprotnem primeru mora voznik pri vstopu vzeti vstopni cestninski listek, na izstopu iz zaprtega cestninskega sistema pa plačati cestnino z drugim plačilnim sredstvom. Če kartica DK na izstopu iz zaprtega cestninskega sistema nima zapisa vstopne cestninske postaje in uporabnik ne predloži cestninskega listka, se obračuna cestnina za relacijo do najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
4.3.3 Na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ali na vstopno-izstopni cestninski postaji v odprtem cestninskem sistemu se plačilo cestnine s kartico DK lahko opravi le na kombinirani stezi.
4.3.4 Registracija prehoda s kartico DK ni možna v naslednjih primerih:
– če je kartica DK blokirana s strani uporabnika ali DARS d.d. (npr. neplačnik, zloraba, izguba, odtujitev …),
– če na predplačilni kartici DK ni dovolj dobroimetja,
– če je kartica DK v okvari (nedelovanje medija – izguba komunikacije).
5. Ostali pogoji za pravilno uporabo elektronskih medijev DARS d.d.
5.1 Za vozila nad 3500 kg največje dovoljene mase je prepovedan prehod cestninske postaje po stezi, ki je z označeno prometno ureditvijo namenjena samo vozilom do 3500 kg največje dovoljene mase, za katera se cestnina plačuje z vinjeto.
 
5.2 Uporabnik elektronskega medija DARS d.d. je voznike svojih vozil ali druge osebe oziroma voznike, ki jim preda v uporabo svoj elektronski medij, dolžan seznaniti s pogojih njegove uporabe v sistemu elektronskega cestninjenja.
 
5.3 Vsak elektronski medij DARS d.d. ima zapisano svojo serijsko številko. Ob prevzemu tablice ABC uporabnik prejme še posebno identifikacijsko kartico, na kateri je poleg serijske zapisana tudi identifikacijska številka tablice, ki jo pozna in uporablja le on. Uporabnikom elektronskih medijev DARS d.d. je tako zagotovljena anonimnost prehodov cestninskih postaj, razen v primerih, ko je na mediju zapisana tudi registrska oznaka vozila, za katerega je bil medij izdan, to je:
– v primeru uveljavljanja znižane cestnine glede na emisijski razred EURO;
– v primeru uporabe tablice ABC za prvi cestninski razred (R3);
– v primeru sklenitve pogodbe o odloženem plačevanju cestnine z DARS d.d.
 
5.4 Na podlagi predhodno dodeljenega uporabniškega imena in gesla je uporabniku na posebnem portalu uporabnikov na spletni strani www.dars.si omogočen stalen brezplačni dostop do evidenc prehodov cestninskih postaj, opravljenih s posameznim elektronskim medijem DARS d.d.
 
5.5 Vsako spremembo lastništva vozila ali uporabnika na vozilo vezanega elektronskega medija DARS d.d. je potrebno takoj sporočiti DARS d.d., Cestninskemu uporabniškemu centru, in sicer na posebnem obrazcu, objavljenem na spletni strani www.dars.si.
 
5.6 Izgubo ali odtujitev elektronskega medija uporabnik pisno sporoči na DARS d.d., Cestninski uporabniški center (številka faksa +386(1)518-8-305; elektronski naslov cuc@dars.si). Na podlagi prejetega sporočila bo nadaljnja uporaba izgubljenega ali odtujenega medija onemogočena.
 
5.7 Uporaba elektronskega medija DARS d.d., s katerim so bili kršeni pogoji njegove uporabe ali so z njim evidentirane neporavnane zapadle obveznosti plačila cestnine, se onemogoči z uvrstitvijo medija na »stop listo«. Izbris medija s »stop liste« se opravi potem, ko so odpravljeni razloga za uvrstitev nanjo.
 
5.8 Uporabnik lahko začne uporabljati tablico ABC za prvi cestninski razred (R3) in elektronski medij DARS d.d. za plačevanje cestnine glede na emisijski razred EURO potem, ko prejme elektronsko obvestilo DARS d.d., da so podatki o vozilu, na katerega je vezan posamezni medij, vneseni v elektronski sistem cestninjenja. Ti podatki se avtomatično zapišejo na medij ob prvem prehodu vozila, za katerega je bil medij prilagojen ali izdan, po t.i. kombinirani stezi skozi cestninsko postajo.
 
5.9 Za pomoč uporabnikom in reševanje morebitnih reklamacijskih zahtevkov v zvezi z elektronskimi mediji DARS d.d. se uporabniki lahko obrnejo na Cestninski uporabniški center, ki je odprt vsak delavnik od 6.30 do 20. ure ter ob sobotah od 8. do 13. ure in se nahaja na lokaciji DARS d.d., Ljubljana, Grič 54 (izvoz Ljubljana–Brdo), elektronski naslov centra je cuc@dars.si, telefonska številka pa +368(1)518-83-64 oziroma 080-15-03.
6. Veljavnost splošnih pogojev za pravilno uporabo elektronskih medijev DARS d.d.
Ti splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-68/2008/126-0033352
Ljubljana, dne 29. decembra 2009
EVA 2009-2411-0087
Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica
uprave DARS d.d.

AAA Zlata odličnost