Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5152. Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu, stran 15534.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu
1. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (Uradni list RS, št. 57/09) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Pristojnost ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, za izvajanje členov 11a(d) in 11(b) Uredbe 423/2007/ES iz spremenjenega 4. člena uredbe preneha veljati 31. decembra 2010.«
2. člen
Črta se naslov poglavja »V. Končna določba«.
3. člen
Črta se drugi odstavek 8. člena.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-64/2009
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-1811-0182
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost