Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5139. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče, stran 15432.

Na podlagi 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 83/97) in Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01, 106/02) je Občinski svet Občine Vitanje na 17. seji dne 21. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na območju Občine Vitanje (brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 2009 696,77 EUR za m2.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene in sicer:
– 50% za individualno komunalno rabo,
– 50% za kolektivno komunalno rabo za 1 m2 koristne stanovanjske površine.
3. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v odstotku od povprečne gradbene cene in znaša 0,9%.
4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Republiki Sloveniji, katerega vsak mesec izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
Omenjeni elementi služijo kot pripomoček pri delu upravnih organov za leto 2010.
5. člen
Ta sklep začne veljati na dan 1. 1. 2010.
Št. 900-07/2009-08
Vitanje, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.