Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5124. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2010, stran 15405.

Na podlagi 16. člena Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90 in Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 10/91, 17/91 – I-ZUDE, 14/92, 7/93, 13/93, 66/93, 12/94, 1/95, 77/95, 18/96 – ZDavP, 77/96, 80/97, 86/98, 91/98, 1/99 – ZNIDC, 7/99, 28/99, 110/99, 116/00, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD in 24/08), Odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi tretjega odstavka 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 61/99) in 16. člena Statuta Občine Zreče (UPB-1, Uradni list RS, št. 95/08 – prečiščeno besedilo in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 16. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. in 2. točke 14. člena Zakona o davkih občanov v letu 2010 znaša 1,73 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izračun davka od premoženja v letu 2010.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2009 (Uradni list RS, št. 121/08).
Št. 42200-0028/2009-2
Zreče, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.