Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5116. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., stran 15379.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – u. p. b. in 70/08) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Polzela na 19. redni seji dne 15. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
1. člen
V Odloku o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/01) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, ni vloženo v osnovni kapital podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje podjetju v upravljanje in najem brez javnega razpisa proti plačilu dogovorjene najemnine. V najem se oddaja zgolj infrastruktura za individualno komunalno rabo.
Infrastruktura je namenjena opravljanju dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe. Pogoji najema in obseg dopustne uporabe za dejavnosti, ki niso gospodarske javne službe, se določijo s posebnimi najemnimi pogodbami, ki jih podjetje sklene z župani ustanoviteljic.
Infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki so namenjeni in potrebni za izvajanje gospodarske javne službe, občine ne smejo prodati ali kako drugače odtujiti. Prav tako to premoženje ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.«
2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2009-14
Polzela, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost