Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5098. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro, stran 15338.

Na podlagi 16. in 92. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 28. redni seji dne 23. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javno dobro
1.
Ukine se status javno dobro na nepremičnini, parceli št. 2056/2, cesta v izmeri 91 m2, vpisana v vložku št. 587, k.o. Škrbina.
2.
Parcela št. 2056/2, cesta v izmeri 91 m2, k.o. Škrbina, se odpiše iz dosedanje vložne številke ter se lastninska pravica za to parcelo vknjiži v korist in na ime Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, matična številka 5883091.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/09-3
Komen, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.