Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5035. Pravilnik o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem glasilu, stran 15054.

Na osnovi 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 98/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 28. redni seji dne 18. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem glasilu
1. člen
(1) Ta pravilnik določa nagrado uredniku občinskega glasila in članom uredniškega odbora, honorar za naročene tekste za občinsko glasilo in cenik oglaševanja v občinskem glasilu Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: občina).
(2) Za naročene tekste se štejejo teksti in/ali fotografije, za katere se na predlog uredniškega odbora izda pisno naročilo občine zunanjemu sodelavcu, ki ni član uredniškega odbora ali porabnika proračunskih sredstev občine. Pisno naročilo vsebuje tudi opredelitev vsebine naročenega članka.
2. člen
(1) Uredniku občinskega glasila »Pod rečiškim zvonom« pripada nagrada – honorar, v višini 12 EUR na eno stran izdanega občinskega glasila, ne glede na vsebino in pripravljavca strani.
(2) Članu uredniškega odbora, ki ni uslužbenec občine, pripada nagrada – honorar v višini 2 EUR na eno stran izdanega občinskega glasila, ne glede na vsebino in pripravljavca strani. V primeru, da član prispeva k glasilu več kot 4 samostojno napisane tekste ali fotografije, se mu za vsak naslednji tekst ali fotografijo prizna plačilo, kot je določeno v 4. členu.
(3) Članu uredniškega odbora, ki je uslužbenec občine, se v mesecu, ko glasilo izide, lahko prizna dodatek za povečan obseg dela, skladu s predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev.
3. člen
(1) Za naročene članke se določi plačilo:
– 10 EUR za članek v dolžini od 25 do 30 vrst tipkanega besedila, A4 format, pisava Times New Roman, slog pisave navadno, velikost 12, razmik med vrsticami enojno, robovi do 2 cm;
– 4 EUR za digitalno fotografijo.
(2) Izplačilo se opravi po opravljenem delu in na podlagi evidence o opravljenem delu,
4. člen
(1) Za oglaševanje se določi cena, ki znaša 300 EUR za oglas v velikosti cele strani – A 4 format, v črno beli tehniki. Za oglas v barvah se cena poveča za 20 odstotkov.
(2) Cena oglasa iz prejšnje točke tega člena se prilagaja sorazmerno z velikostjo naročenega oglasa. Naročniku oglasa občina izda račun.
5. člen
(1) Nagrade in ceniki iz 2., 3. in 4. člena se usklajujejo praviloma leto s sklepom občinskega sveta. Če za posamezno proračunsko leto sklep ni sprejet, velja višina nagrade in cenik, ki sta bila nazadnje določena.
(2 Nagrade in cene iz tega pravilnika so neto oziroma brez DDV.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009-14
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost