Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5020. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do enkratne občinske socialne pomoči na Center za socialno delo Murska Sobota, stran 15024.

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07 in 65/08) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 25. seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do enkratne občinske socialne pomoči na Center za socialno delo Murska Sobota
I. DOLOČILA ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se prenaša naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do enkratne občinske socialne pomoči na Center za socialno delo Murska Sobota.
2. člen
Center za socialno delo bo za potrebe Mestne občine Murska Sobota opravljal strokovna dela in naloge na področju ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do enkratne občinske socialne pomoči v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 105/00).
3. člen
Center za socialno delo bo na področju ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do enkratne občinske socialne pomoči za občane, ki izpolnjujejo dohodkovne pogojev po Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni občini Murska Sobota, opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– izplačilo enkratne denarne pomoči po odločbi,
– posredovanje odločb izdanih na prvi stopnji mestni upravi,
– posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov, o izplačanih socialnih pomočeh v okviru Centra za socialno delo, mestni upravi,
– posredovanje poročil na zahtevo Mestne občine Murska Sobota.
4. člen
O pritožbah zoper odločbe izdane v upravnem postopku odloča na drugi stopnji župan Mestne občine Murska Sobota.
5. člen
Finančne obveznosti Mestne občine Murska Sobota, ki jih bo imel Center za socialno delo Murska Sobota v zvezi z ugotavljanjem in odločanjem o upravičenosti do enkratne občinske socialne pomoči, bosta Mestna občina Murska Sobota in Center za socialno delo Murska Sobota uredila s pogodbo.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok sprejme Mestni svet Mestne občine Murska Sobota in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0024/2009
Murska Sobota, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost