Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5012. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Simona Jenka, stran 15013.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5, 36/08 in 58/09) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 15. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Simona Jenka
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Simona Jenka (Uradni list RS, št. 16/97, 124/07 in 21/09) se tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet šole neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon in ta odlok.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-26/07-3
Medvode, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost