Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5004. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010, stran 15004.

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 21. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
1.
Občina Laško daje soglasje k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Laško.
2.
Cena storitve pomoči družini na domu, na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, znaša 15,98 EUR na efektivno uro.
3.
Občina Laško bo ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu subvencionirala v višini 7,99 EUR na opravljeno uro. Subvencija iz sredstev proračuna RS v okviru aktivne politike zaposlovanja znaša 4,67 EUR. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencije, znaša 3,32 EUR na uro.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, številka 122-04/2009, z dne 20. 3. 2009.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 122-15/2009
Laško, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost