Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

4997. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Bistrica ob Sotli, stran 14990.

Na podlagi 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep US RS, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odločba US RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US RS), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – sklep US RS, 34/05 – odločba US RS, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06 in 139/06 – odločba US RS) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 22. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Bistrica ob Sotli
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o občinskih cestah v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 93/01).
2. člen
V vseh členih odloka se izraz »občinski inšpektor za ceste« nadomesti z novim izrazom »pooblaščena oseba za nadzor nad izvajanjem odloka«, v vseh besednih zvezah, ustreznem sklonu in številu.
3. člen
Črta se 55. člen odloka. Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
V 57. členu se izraz »Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev« nadomesti z novim izrazom »Z globo 1200 EUR«. Izraz »Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« se nadomesti z novim izrazom »Z globo 400 EUR«.
5. člen
V 58. členu se izraz »Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« nadomesti z novim izrazom » Z globo 200 EUR«.
6. člen
V 59. členu se izraz »Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev« nadomesti z novim izrazom »Z globo 1200 EUR«. Izraz »Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« se nadomesti z novim izrazom »Z globo 400 EUR«.
7. člen
V 60. členu se izraz » Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z novim izrazom »Z globo 1200 EUR«. Izraz »Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev« se nadomesti z novim izrazom »Z globo 400 EUR«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-22-01
Bistrica ob Sotli, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost