Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4668. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, stran 14250.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 – Odl. US, 20/09 – ZZZPF, 48/09 in 91/09) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09 in 91/09) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
1. člen
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Uradni list RS, št. 81/06, 22/08 in 39/08 – popr.) se priloge spremenijo tako, da se ocenjevalni listi za ugotavljanje delovne uspešnosti, določeni v prilogah 1 do 10, nadomestijo z novimi ocenjevalnimi listi, ki so, kot priloge 1 do 10, sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-89/2009
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009-3311-0073
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost