Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, stran 14094.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB-1 in 70/08 – ZVO-1B), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB) je Občinski svet Občine Bled na 21. redni seji dne 8. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
1. člen
V Odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/98) se prvi odstavek 3. člena odloka spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled se izvaja v obliki koncesionirane gospodarske javne službe. Upravljavec na osnovi koncesijske pogodbe izvaja javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, gospodari z javno infrastrukturo, opravlja vsa dejanja in vodi vse postopke, ki so potrebni za opravljanje javne službe, razen tistih, ki jih v skladu s tem odlokom izvaja občina in izvršuje druga javna pooblastila, ki so mu v skladu z zakonom dana s tem odlokom in koncesijskim aktom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati 1. 1. 2010.
Št. 039-13/2008
Bled, dne 8. decembra 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost