Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4573. Pravilnik o zimski opremi vozil v cestnem prometu, stran 14070.

Na podlagi prvega odstavka 114. člena in drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o zimski opremi vozil v cestnem prometu
1. člen
S tem pravilnikom se določa zimska oprema, s katero morajo biti opremljena vozila v cestnem prometu v zimskem času in v zimskih razmerah.
2. člen
(1) Zimsko opremo dvoslednih motornih vozil z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 3.500 kg, in njihovih priklopnikov sestavljajo:
– zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
(2) Zimsko opremo dvoslednih motornih vozil z največjo dovoljeno maso, ki presega 3.500 kg, in njihovih priklopnikov sestavljajo:
– zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
Poleg tega morajo imeti vozila iz tega odstavka v opremi še lopato.
3. člen
(1) Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.
(2) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako »M+S« ali »M.S« ali »M&S«.
(3) Zimske pnevmatike so lahko tudi nižjega hitrostnega razreda (največ za dva hitrostna razreda), kot je najnižji predpisani s strani proizvajalca vozila za dovoljene pnevmatike vozila.
(4) V Republiki Sloveniji v cestnem prometu ni dovoljeno uporabljati pnevmatik z žeblji.
4. člen
(1) Ne glede na določbe 2. člena tega pravilnika štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu na priobalnem območju Republike Slovenije, tudi samo poletne pnevmatike z globino kanalov dezena najmanj 3 mm.
(2) Priobalno območje je v skladu s tem pravilnikom del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter naslednje ceste (ki niso vključene v to območje):
– R3 627 – odsek 3761 mejni prehod Osp–Črni kal,
– R1 208 – odsek 1434 Črni kal–Aver,
– R2 208 – odsek 1059 Aver–Gračišče in
– R3-626 – odsek 3726 Gračišče–mejni prehod Brezovica pri Gradinu.
5. člen
(1) Z zimsko opremo morajo biti vozila opremljena v zimskem času (od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta) in v zimskih razmerah. Vozila, ki uporabljajo zimsko opremo po drugi alinei prvega odstavka in drugi alinei drugega odstavka 2. člena ter prvem odstavku 4. člena, morajo imeti v zimskih razmerah na pogonskih kolesih ustrezne in pravilno nameščene snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za lahke priklopnike brez zavor, razen v zimskih razmerah, ter za traktorje in motokultivatorje ter njihove priklopnike.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 8., 8.a in 9. člen Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 – popr., 45/04, 83/04 – ZVCP-1, 76/05 – ZDCOPMD, 82/07 in 70/08).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2010.
Št. 007-204/2009
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
EVA 2009-2411-0062
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost