Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009

Kazalo

4523. Splošni akti o spremembah Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve, stran 13979.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve
1. člen
Prvi odstavek 1. člena se popravi tako, da se glasi:
»Ta splošni akt določa način upoštevanja razmerja cen storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, v primerjavi s povprečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji in razmerja povišanja cen storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, v primerjavi z indeksom cen življenjskih potrebščin glede nudenja cenovnih opcij ter način določitve paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami s strani posameznega izvajalca univerzalne storitve.«
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če bi to prispevalo k razjasnitvi višine in rasti cen, lahko Agencija enkrat letno, vendar pa vsaj enkrat na dve leti, za mesec marec, maj ali oktober izvede raziskavo o izdatkih gospodinjstev za storitve, ki se izvajajo kot univerzalna storitev. Pri tem lahko v ta namen ugotavlja zlasti delež povprečnega mesečnega izdatka za storitve, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, glede na povprečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji in frekvenčno porazdelitev mesečnega izdatka za storitve, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, kot odstotek povprečne mesečne plače.«
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta naslednje besedilo:
»in na podlagi raziskave iz prejšnjega člena tega splošnega akta«.
4. člen
(veljavnost)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38243-8/2009/4
Ljubljana, dne 9. decembra 2009
EVA 2009-2812-0003
Dušan Schuster l.r.
v.d. direktor