Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009

Kazalo

4519. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal, stran 13971.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 83/07) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 83/07).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je določen v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(razveljavitev)
Z dnem začetka veljavnosti te odredbe preneha veljati Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 83/07), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/09.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-160/2002-78
Ljubljana, dne 23. novembra 2009
EVA 2009-2111-0273
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost