Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009

Kazalo

4510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, stran 13932.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
1. člen
V Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04 in 116/07) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne, 27. 12. 2006, str. 36) določa veljavnost dovoljenja oziroma pooblastila.«.
2. člen
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov iz prejšnjega odstavka se izda za nedoločen čas.«.
3. člen
V 9. členu se črta druga alineja.
Dosedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo druga, tretja in četrta alinea.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Pooblastila vzdrževalcem gasilnikov, ki jih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se vzdrževalcem gasilnikov, ki želijo pridobiti pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov za nedoločen čas, izda na njihovo zahtevo pooblastilo v skladu s tem pravilnikom.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-282/2009-5
Ljubljana, dne 8. decembra 2009
EVA 2009-1911-0021
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti