Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009

Kazalo

4455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, stran 13783.

Na podlagi 33. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Pri dohodkih, pri katerih se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih stroškov oziroma dejanskih stroškov, se kot bruto dohodek upošteva dohodek, zmanjšan za normirane stroške oziroma za dejanske stroške.
Pri dohodku iz dejavnosti, pri katerem se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se kot bruto dohodek upošteva prihodek, zmanjšan za normirane odhodke. Tako ugotovljen dohodek se poveča za obračunane prispevke.
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se upoštevajo brez znižanj in olajšav in se ugotavljajo na podlagi potrdila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in priznanih oprostitvah ter olajšavah. Če dohodek od kmetijstva ustvarja več oseb, solastnikov, uporabnikov ali uživalcev zemljišča, se v dohodek vlagateljeve družine všteva sorazmerni del katastrskega dohodka, glede na število članov družine.
Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, brez upoštevanj znižanj in olajšav, povečan za zavarovalno osnovo v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Pri dohodkih samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, pri katerih se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se kot bruto dohodek upošteva dohodek, zmanjšan za normirane odhodke.«
2. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta besedna zveza »ali spremembe vrste virov dohodkov«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»V skladu s tem členom lahko občina določi novo plačilo, če pride med letom do okoliščin, ki se lahko obravnavajo kot izjemni primeri v skladu s sedmim odstavkom 3. člena pravilnika.«
3. člen
V 21.d členu se v devetnajsti alineji za besedo »Sloveniji« črta vejica in besedna zveza »brez subvencij«.
Dvajseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»- dohodki poklicnih športnikov (šifra 2250).«
Za štiriintrideseto alinejo se doda nova petintrideseta alineja, ki se glasi;
»- podatek o obračunanih prispevkih za socialno varnost pri dohodkih s šifro 2210, 2220, 2230, 2240 in 2250.«
4. člen
V 24. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, lahko začne z obnovo postopka določitve plačila za vrtec po uradni dolžnosti in izda novo odločbo, s katero določi polno plačilo vrtca za celotno obdobje od določitve plačila«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-76/2009
Ljubljana, dne 2. decembra 2009
EVA 2009-3311-0071
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti